Kouzlo terapie

Terapie – Aneta Lauterbachová

Jak pracuji

Setkáme se v mé konzultační místnosti, kde spolu strávíme 50 minut. Nabídnu vám a nachystám něco k pití, aby pro vás byla společná hodina co nejpříjemnější.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posaďte se v místnosti, kde vám to bude nejpříjemnější. Na prvním sezení se vás zeptám, čím chcete začít – jestli chcete nejdříve probrat to, kvůli čemu přicházíte a co máte momentálně na srdci a na jazyku, nebo zda potřebujete zjistit něco víc o mně, o terapii, jak sezení probíhají. Budu se snažit maximálně vyjít vstříc tomu, co zrovna potřebujete – není žádný předem určený postup. Vy mi v tom můžete pomoci tak, že mi o svých potřebách, postřezích nebo pocitech řeknete.

Už při prvním setkání okusíte, jak terapie probíhá. Prostor je váš – psychoterapie je jako lázně pro duši, nicméně procházet budeme i citlivými a bolavými místy ve vás. Proto se snažím být maximálně citlivá, s ohledem na vaše tempo. Především budu se zájmem a empatií naslouchat. Nebudu nijak hodnotit to, co říkáte, děláte, kdo jste – tím bych vám příliš nepomohla. Naopak budeme společně zjišťovat, co vy sama/sám potřebujete a chcete, a jak toho můžete dosáhnout. Věřím, že cesta k řešení je vám známa, nebo alespoň bude odkryta, pokud budete sám (sama) sobě naslouchat. Z toho důvodu vám neposkytnu žádné rady. Ze začátku terapie je většina klientů očekává, avšak v průběhu terapie mohou zjistit, že nejúčinnější „rada“ je pouze ta, kterou si dáte vy sama/sám – protože jednoduše jen a pouze vy jste největším expertem na váš život. Já se vám budu snažit pomoci v tom, abyste začal/a přijímat sám/sama sebe a naslouchal/a si.

Když si sama/sám sebe představíte jako vnitřní krajinu se všemi sluncem zalitými loukami, ale i temnými lesy, já vám po této cestě můžu být spolehlivým společníkem, ke kterému můžete mít důvěru, že vás provede i náročnými úseky, protože už na podobných místech byl. (Tuhle představu terapie sdílím díky jednomu ze svých učitelů, PhDr. Holeyšovskému.) Po cestě vaší vnitřní krajinou můžeme sdílet nejen tíživé situace až děsuplná dobrodružství, ale také okamžiky štěstí, která přijdou. Hodně klientů se terapie obává, protože „to je to místo s kapesníky, kde se brečí“ – můžu vás ubezpečit, že pro váš pláč (a i jiné silné emoce, jako třeba vztek) je v terapii místo, ale je to o mnohem víc. Psychoterapii můžete brát třeba jako takové vnitřní dobrodružství – zažijete na něm strach i smutek, ale je to hrdinský příběh o hledání vnitřního bohatství a síly.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přístup, který v terapii využívám (PCA) je ověřený již více než sedmdesáti lety praxe psychoterapeutů po celém světě a mnoha odbornými výzkumy, které prokazují jeho účinnost. Protože jeho základní principy neurčují přesný postup, kudy jít, mohu jako terapeut vycházet plně vstříc tomu, co budete potřebovat právě vy.

Je na vás, jak společný čas využijeme – o čem chcete mluvit a do jak velké hloubky, můžeme ale i mlčet, kdybyste chtěl(a) můžeme využít barvy, papír, kameny a jiné pomůcky, či vás mohu provést relaxací (skrze relaxační techniky Schultzova Autogenního tréninku, Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci a Focusing).

Náš vztah bude zcela profesionální – jsem vázána naprostou mlčenlivostí ohledně vaší osoby a informací, které mi sdělíte. Výjimku představují pouze konzultace mojí práce (supervize) – které slouží k rozvoji mých schopností vám pomoci a ve kterých je druhá strana (supervizor) vázán též úplnou mlčenlivostí.

Na konci sezení si většinou s klienty vyjasňuji, o čem terapie je, jak často chodit, jak s platbami apod. První setkání beru jako prostor zjistit, zda by vám má osobnost a můj způsob práce byly blízké, a můžeme se buď domluvit na dalším setkání anebo si vezmete čas na rozmyšlenou.